Me Gaz

Mollë

Pfanner Sparkling Apple përmban të paktën 55% lëng molle
të bërë nga koncentrati i lëngut të mollës dhe gazi i gazuar.
Ky klasik në mesin e shuarësve të etjes është ideal për sportin
dhe kohën e lirë, shkollën dhe zyrën.

55%        27 kcal

Përmbajtja e frutave                në 100 ml

0.5L

PET

Produkte të tjera të Pfanner

Me Gaz

Mollë

Pfanner Sparkling Apple përmban të paktën 55% lëng molle të bërë nga koncentrati i lëngut të mollës dhe gazi i gazuar. Ky klasik në mesin e shuarësve të etjes është ideal për sportin
dhe kohën e lirë, shkollën dhe zyrën.

55%

Përmbajtja e frutave

27 kcal

në 100 ml

0.5L

PET

Produkte të tjera të Pfanner